Blogbericht

April 2022

Een zeer productieve maand! Ik werkte eerst de resterende veertien hoofdstukken van De Wil van Adens Goden versie 3.2 af, zodat het manuscript op 17 april mooi op schema naar redacteur Sarah kon voor de finale redactie. Diezelfde dag begon ik verder te werken aan de cover. Daar had ik in januari al aan gewerkt (zie lager), zonder tot een degelijk ontwerp voor de letters van de titel te komen, doordat die uit drie korte woorden bestaat i.p.v. uit twee lange woorden zoals De Schreeuw van de Griffioen. Deze keer kwam ik na enkele dagen prutsen wel tot een resultaat waar ik tevreden mee ben. Deze afgeleide afbeelding (waar misschien een bladwijzer van komt) geeft alvast een idee:

Vanaf 22 april begon Sarah haar bevindingen deel per deel terug te sturen, zodat ik toen al aan de slag kon met de verwerking daarvan. Vandaag, 30 april, heb ik al 31 van de 37 hoofdstukken verwerkt.

Over een dag of twee zal ik er helemaal door zijn en is het manuscript dus eigenlijk klaar om uitgegeven te worden. Ik overweeg echter nog kleine veranderingen aan de eerste twee hoofdstukken en aan het laatste hoofdstuk (in welk geval die opnieuw moeten geredigeerd worden), en daarna ga ik er sowieso nog enkele keren door, tot ik niets meer vind dat ik kan verbeteren. Het manuscript zal dan geleidelijk helemaal groen kleuren, zoals beschreven in mijn blog van Augustus 2020.