Blogbericht

September 2022

Volop bezig met de voorbereiding van de nieuwe en hopelijk definitieve versie van boek 3. Wat houdt die voorbereiding in? Vooral het verwerken van lijsten van ideeën en opmerkingen, en het maken van nieuwe lijsten die de oude vervangen – mijn methode om de zondvloed van ideeën uit te kristalliseren tot een gestructureerd verhaal.

Sinds het schrijven van de vorige versie in 2019 had ik al honderden notities met ideeën voor verbeteringen of toevoegingen gemaakt bij elk hoofdstuk, bij elk deel en bij veel locaties en personages. De voorbije maand heb ik de eerste helft van het boek herlezen en nagedacht wat ik aan de grote lijnen van het verhaal wil veranderen, o.a. om het in overeenstemming te brengen met de definitieve versie van boek 2, dat sinds 2019 immers ook veel wijzigingen heeft ondergaan. Dit herlezen resulteerde in nog veel meer ideeën.

Al deze notities verwerk ik in een nieuw outline-document, waarin ik alle nieuwigheden structureer per personage en per verhaallijn, en uiteindelijk per hoofdstuk. Ik heb bijvoorbeeld veel tijd besteed aan het outlinen van één belangrijke verhaallijn – de interacties tussen Malderik in Tanoc – en wanneer die klaar was alle elementen daarvan verwerkt in de bestaande en enkele nieuwe hoofdstukken. Hetzelfde gebeurt met kleinere verhaallijnen, zoals de toenemende geruchten uit de regio Ayosh, de speculatie over de aard en het lot van de serafijnen, enz enz.

Het is allemaal te veel om in mijn hoofd te houden, daarom heb ik me voorlopig enkel beziggehouden met de eerste helft van het boek. In het midden is er een gebeurtenis die alles verdeelt in een voor en een na, en mijn eerste bekommernis is om alles in goede banen te leiden tot aan die gebeurtenis. Boek 3 zal naar verwachting zo’n 150.000 woorden tellen, oftewel een 500 bladzijden. Ik kan niet wachten tot het er is, want drie boeken in een reeks is toch iets heel anders dan twee 🙂

Van de goede voornemens om éérst aan de achterflaptekst en de definitieve kaart te werken vóór ik begin te schrijven is nog niets in huis gekomen, en ik vrees dat dat zo zal blijven – de drang om aan de inhoud te werken is te groot. Een goed voornemen waar ik me echter wél aan heb gehouden is om het boek zoals het is scene per scene samen te vatten terwijl ik het herlas. Dat had ik me bij het herschrijven van boek 2 voorgenomen en helpt me om bvb snel alle interacties met een bepaald personage terug te vinden.

Ik werk vlijtig verder en hoop in ieder geval dit jaar nog de voorbereiding te voltooien en terug in volle schrijfmodus te gaan.