Blogbericht

Volume 1 – Finale versie

Het eerste volume van De Verloren Stammen van Aden zit nu echt in de laatste rechte lijn. Sinds januari heb ik, op basis van de feedback van redacteur Sarah en van eigen nieuwe ideeën, gewerkt aan de finale versie, die ook een zestal nieuwe hoofdstukken bevat. Deze versie is nu klaar en telt 128.000 woorden. De nieuwe stukken zullen nog een extra redactieronde ondergaan, maar ergens in september hoop ik écht de laatste hand te leggen aan het manuscript. Vanaf dan zal ik me volledig toeleggen op het uitgeven, waarover later meer.

Ik spreek hier van “Volume 1” omdat ik na veel hoofdbrekens nog steeds geen titel heb waar ik tevreden over ben. Voorlopig is het “De Val van de Griffioen”, maar ik hou niet van “de X van Y” titels, dus er zal ongetwijfeld nog veel meer hoofdbrekens volgen.