Blogbericht

Volume #2 – Outline en wereldbouw

Ik heb geen update meer gepost over mijn romanreeks sinds ik eind mei het eerste volume (“De Verloren Stammen van Aden”) voltooide, dus bij deze een hele lange update. Dit is wellicht voor weinig mensen interessant maar ik schrijf dit vooral om achteraf een soort logboek te hebben van heel het schrijfproces. Zogauw ik eindelijk eens werk heb gemaakt van een auteurswebsite verhuizen deze updates naar daar!

Ik ben in juni begonnen met de eerste versie van het tweede volume te lezen, dat al dateerde van 2011 (ik heb vijf volumes in eerste versie geschreven voor ik het eerste begon af te werken) en dat was een beetje een downer want het was nog minder goed dan ik al had gevreesd. Ik heb meteen ook volume drie gelezen en dat maakte me gelukkig wel nog enthousiast.

Het probleem met volume twee (dat “De Gezant van Aden” zal heten) was dat het een zeer lineaire ontdekkingstocht door een statische wereld was, met een opeenvolging van losse gebeurtenissen en een einde dat nogal uit de lucht kwam vallen (maar op zich wel sterk was) doordat het een late ingeving was.

Ik ben dus van nul beginnen werken aan een nieuwe outline voor dit volume, met vooreerst de elementen die ik wilde houden en daarna nieuwe elementen en dingen die alles samenknopen en naar het einde toewerken. Ik heb de oude en nieuwe verhaalbogen en karakterbogen elk apart uitgeschreven, zodat ik de elementen flexibel kan inpassen in de plot – een innovatie voor me. De grootste ingreep t.o.v. de eerste versie is dat de wereld waar Malderik doorreist nu in oproer is en volop verandering ondergaat terwijl hij hem ontdekt, wat het verhaal dynamischer maakt en tegelijk de epische schaal van het overkoepelende verhaal al doet doorschemeren, hoewel zijn blikveld op de wereld (die hij in dit volume leert kennen) nog zeer nauw is.

Ik heb ook veel tijd moeten steken in world building. Volume één speelde zich nog af op Aarde, maar vanaf nu zal alles zich afspelen op Ehad. Die wereld had ik gaandeweg uitgebouwd terwijl ik de eerste versies schreef, maar er waren nog enorm veel knopen door te hakken en details in te vullen. Hoe ziet de kalender er precies uit, welke munteenheid gebruiken ze, hoe zien de politieke en religieuze hiërarchieën waar mijn personages deel van uitmaken er juist uit, enzovoort. Het meeste werk was het finaal uitwerken van de voorgeschiedenis, met name het dateren van alle belangrijke historische gebeurtenissen op een manier die intern consistent is en ook nog klopt met de leeftijden van de nog levende personages. Het is onvoorstelbaar hoe fucking veel werk het is om dit soort fantasy te schrijven. Als ik thrillers schreef had ik waarschijnlijk al tien boeken klaar 🙂

Anyway, dat werk is grotendeels gedaan. Ik ben momenteel weer aan een nieuwe versie van de outline voor volume 2 bezig. Het outlinedocument telt momenteel 18000 woorden, en nog eens een 8000 woorden over de personages. Al de worldbuilding zit in een soort encyclopedie; die woorden kan ik niet tellen. Tijdens elke nieuwe versie van de outline kristalliseert het verhaal zich verder uit, en in deze versie verdeel ik alles voor het eerst in hoofdstukken en scenes; de laatste stap voor het uitschrijven. Ik ben dus bijna weer aan schrijven toe!

Wat het uitgeven betreft: dat gaat gebeuren, hoe dan ook, máár: ik wil dat er niet te veel tijd zit tussen de opeenvolgende delen van de reeks. Daarom ga ik nu eerst die nieuwe versie van volume 2 schrijven, hoewel ik sta te popelen om volume 1 af te werken (laatste wijzigingen, niet veel werk) en uit te brengen. Dat doe ik dus daarna, waarna ik meteen ook volume 2 kan afwerken (volledige revisie dus meer werk) en uitbrengen. Daar mag maximum een jaar tussenzitten. Veel van het werk dat ik nu heb gedaan ter voorbereiding van volume 2 zal me ook op weg zetten voor volume 3 (dat “De Mensenzoon” zal heten) omdat dat er heel nauw op aansluit. Dat volume zou dus ook niet al te lang op zich mogen laten wachten – ik reken maximum anderhalf jaar maar hoop hier ook op minder dan een jaar.

Hoewel ik dus nog altijd niets te tonen heb na al die jaren dat ik hieraan werk, verwacht ik toch om binnen vijf jaar drie mooi afgewerkte romans op de markt te hebben 🙂 Hieronder alvast een mock-up van de eerste cover.

Cover mockup
Cover mockup