Blogbericht

Volume #2 – Voortgang

Half december was ik klaar met het outlinen van de nieuwe versie van volume 2, of toch voldoende klaar om het boek te beginnen schrijven, want een outline is bij mij een levend document waarin ik het deel dat nog moet uitgeschreven worden voortdurend bijwerk.

Volume 2, dat voorlopig “De Gezant van Aden” heet, begint met het deel over de zandmensen dat oorspronkelijk was bedoeld als laatste deel van volume 1. Dat deel was dus reeds uitgeschreven en afgewerkt, maar gezien de gewijzigde context moest ik het nog eens bijwerken en uitbreiden van vijf naar zes hoofdstukken. Daarmee was ik op 18 januari klaar, waarna ik eindelijk aan het echte schrijven kon beginnen.

Momenteel ben ik aan het negende hoofdstuk bezig, voor mijn doen gaat het dus vlot vooruit. Het boek zal zo’n 35 a 40 hoofdstukken tellen. Ik wil deze versie zeker dit jaar nog klaar hebben, hopelijk rond september, waarna ik mij volledig zal wijden aan het afwerken en publiceren van volume 1.